top of page

Elérhetőség:

Élelmezésvezető: Mezei Tünde
Telefon: + 06-26--787-148; + 36 70/342-2010
E-mail: leanyfalu.konyha@gmail.com

 

Étkezési térítési díjak:

óvodai egész napos étkezés 451,-Ft + ÁFA 

 

iskolai (alsós) étkezés díjai

tízórai: 109,-Ft + ÁFA

ebéd: 296,-Ft + ÁFA

uzsonna: 111,-Ft + ÁFA

 

iskolai (felsős) étkezés díjai

tízórai: 113,-Ft + ÁFA

ebéd: 324,-Ft + ÁFA

uzsonna: 117,-Ft + ÁFA

 

Tudnivalók:

 

Az ebédbefizetéshez elkészült díjbekérők a Magyar Közigazgatásfejlesztési Zrt. által bevezetett Polisz Közétkeztetési Rendszeren keresztül készülnek. A számlák a https://leanyfalu.ecity.hu/ weboldalon keresztül a Szülői Modulon belül találhatóak, mely belépéshez kötött.  A díjbekérőn megjelent határidőig a szülő/gondviselő köteles az összeget befizetni, átutalással vagy Simplepay szolgáltatáson keresztül. Egyedi átutalás esetén az átutalás közlemény rovatában a beazonosítás érdekében a számla alján lévő befizető azonosító (pl: befm12345678911ke) beírása szükséges.

Az ebédlemondás rendje:

  • Ebédet lemondani, a Szülői Modulba bejelentkezve az Étkezések menüpontban lehetséges. 

  • A következő napi étkezés, előző nap 13 óráig mondható le.

  • A gyermek hiányzása esetén, az ingyenes étkeztetésben részesülőknek is kötelességük lemondani az étkezést.

  • Fizetési elmaradás esetén fizetési felszólítást küldünk.

  •  A felszólítás ellenére a kötelezett nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, akkor az intézmény intézkedik a tartozás, adók módjára történő végrehajtásáról.

  • A betegség első napján le nem mondott ebéd elvihető a konyháról, melyet legkésőbb 9 óráig e-mailben (leanyfalu.konyha@gmail.com) jelezzenek. Az ebéd 11-1130 között vihető el a konyháról. A le nem mondott ebéd hazavitelére más esetben nincs mód. 

 

Leányfalu Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének Leányfalu Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő saját konyhán biztosított élelmezés nyersanyag normájának és térítési díjának megállapításáról szóló 6/2014. (III.5.) számú önkormányzati rendelete 3. § (5) (6) bekezdése szerint, ha a fizetésre kötelezett a szokásos módon és határidőre a térítési díjat nem rendezi, úgy az intézmény vezetője köteles a kötelezettet írásban, az esedékességet követő 10. napig felszólítani a térítési díj hátralék befizetésére, valamint a mulasztás következményeire. Ha az (5) bekezdés szerinti intézkedés nem vezetett eredményre, a Polisz közétkeztetési rendszerben a következő hónapra nem rendelhető étkezés a tartozás rendezéséig. Az étkezés le nem mondása esetén az ingyenesen vagy kedvezményesen étkező gyermeknek is a teljes térítési díj számlázásra kerül a fent hivatkozott rendelet 2.§ (8) bekezdése alapján.

 

Az étlapot a
https://leanyfalu.ecity.hu/ 
weboldalon az Információk/Nyomtatványok fül alatt tekinthetik meg.
bottom of page