Elérhetőség:

Élelmezésvezető: Mezei Tünde
Telefon: + 06-26--787-148; + 36 70/342-2010
E-mail: leanyfalu.konyha@gmail.com

 

Étkezési térítési díjak:

óvodai egész napos étkezés 347,-Ft + ÁFA (441)

iskolai (alsós) étkezés díjai

tízórai: 84,-Ft + ÁFA

ebéd: 228,-Ft + ÁFA

uzsonna: 85,-Ft + ÁFA

 

iskolai (felsős) étkezés díjai

tízórai: 87,-Ft + ÁFA

ebéd: 249,-Ft + ÁFA

uzsonna: 90,-Ft + ÁFA

 

Tudnivalók:

 

Az étkezés lemondása: 

Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap 13 óráig kell írásban  e mailben vagy a csoportok előtt kihelyezett "ebédlemondás" füzetben lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

Számlázási rend: 

Az Önkormányzat élelmezésről szóló rendelete alapján az étkezésért fizetendő térítési díjat utólag kell megfizetni. A fentiek értelmében a jövőben minden hónap végén kerül a számla kiállításra.Költségvetési szervünk 2020. szeptember 1. napjától az étkezések befizetéséhez átutalási számlát állít ki. Amennyiben az átutalás nem megoldható, a Polgármesteri Hivatalban tudják rendezni a számlák kiegyenlítését pénztári nyitvatartási időben, mely a következő:

Hétfő: 14.00-17.30

Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Péntek:8.00.-12.00

Kérjük Önöket, hogy az átutalás közleményében feltétlenül tüntessék fel a számla sorszámát, illetve a gyermek, felnőtt esetében pedig az ügyfél nevét.