Elérhetőség:

Élelmezésvezető: Pistyúrné Horváth Györgyi
Telefon: + 06-26--787-148; + 36 70/342-2010
E-mail: leanyfalu.konyha@gmail.com

 

Étkezési térítési díjak:

óvodai egész napos étkezés 347,-Ft + ÁFA (441)

iskolai (alsós) étkezés díjai

tízórai: 84,-Ft + ÁFA

ebéd: 228,-Ft + ÁFA

uzsonna: 85,-Ft + ÁFA

 

iskolai (felsős) étkezés díjai

tízórai: 87,-Ft + ÁFA

ebéd: 249,-Ft + ÁFA

uzsonna: 90,-Ft + ÁFA

 

Tudnivalók:

 

az étkezés lemondása:

Az étkezést a lemondással érintett napot megelőző nap 14 óráig kell írásban vagy telefonon lemondani. Lemondás bejelentése esetén a távolmaradás idejére a fizetésre kötelezett a bejelentést követő naptól mentesül a térítési díj fizetésének kötelezettsége alól.

 

számlázási rend:

Az Önkormányzat élelmezésről szóló rendelete alapján az étkezésért fizetendő térítési díjat utólag kell megfizetni.

A fentiek értelmében a jövőben minden hónap végén kerül a számla kiállításra.

 

az étkezés módjának megváltoztatása:

Az étkezés módjának megváltoztatására minden hónap 1. napjától van lehetőség, előzetesen benyújtott írásbeli nyilatkozat alapján. 

Az étkezés igénybevételének megszüntetése és igénybevétele is írásbeli nyilatkozattal történik, az igénybevétel megszűnésének, illetve igénybevételének hatálya a nyilatkozat benyújtását követő nap.

 

Szülői nyilatkozat itt olvasható illetve tölthető le