top of page

Az óvoda épületének története.

Az egykori "L" alakú Rausch-villa az 1880-as évek végén épült, majd a II. világháború után államosították, azóta óvodaként működik. Jelentősebb felújításon ment keresztül 1999-ben és 2010-ben.

 

A villaépület 1890-ben Rausch Ferenc megrendelésére épült. Rausch Ferenc a Hódságon született 1835-ben. A Rausch családot módos polgárcsaládként ismerték, elsősorban kereskedelemmel foglalkoztak. Rausch Ferenc volt az Andrássy úti Geittner és Rausch cég egyik tulajdonosa. Fia, Aladár is ebben a cégben dolgozott. Rausch Ferencnek hét gyermeke született. Három fiatalon elhunyt. A család nevezetes tagjai: Giergl Henrik üvegműves, Györgyi [Giergl] Alajos festő, továbbá híres kártyafestők, művészek, építészek voltak. Giergl Kálmán építész dolgozott többek között a New York-palota, a Kúria, a két Klotild-palota, a Ferenciek terén az ún. királyi bérpalota, a Zeneakadémia tervein.

 

Rausch Ferencnek egyetlen családos fia volt, Aladár, aki 1920-ban megalapította az ipari és kereskedelmi szervezetet, a Baross-szövetséget. Leányfalun 1914-ben, ma a Móricz Zsigmond út 125. szám alatt található fatornácos nyaralót Rausch Aladár építtette.

A Rausch-házaspár 1876-ban megvásárolta az   Andrássy út 110. sz. telket, és 1877-re villát épített rajta. Ez a villa 1888-ig a család tulajdonában állt.

A Rausch családnak Leányfalun, a Szent Imre herceg úton található villája, ma az óvoda villaépületének ad otthont. A villaépület is sok családi összejövetel színhelye volt. A családnak ezen kívül más telkei is voltak Leányfalun, pl. a mai futballpálya helyén.

 

Az 1920-as évek elején a villát megvásárolta a Vámossy család.

 

dr.Vámossy Zoltán professzor, a Budapesti Orvostudományi Egyetem gyógyszertani tanszékén tanított 40 évig, valamint a Leányfalui Társadalmi és Szépítő Egylet elnöke volt. Fáradhatatlanul dolgozott Leányfalu úthálózatán és villanyhálózatán, a strandfürdő és az üzlethálózat létesítése érdekében. A Szent Imre herceg úton szilvafákat ültetett, fenyő- és rózsaiskolát telepített. A professzor közvetlen szomszédja Móricz Zsigmond volt. Sokszor együtt teázott Ravasz László püspökkel és Puszta Sándorral, a helyi plébánossal.

A villaépületet 1950-ben államosították, melynek tulajdonosa ekkor dr. Vámossy Lóránd ügyvéd és kormányfőtanácsos volt. Az államosítás után a villaépületben Leányfalu óvodája kapott helyet.

 

Az L alakú, kőlábazatos, szép ősfás villaépület 1950-től egy, 1957-től két

 

csoporttal működött, a csoportok összlétszáma 40 gyermek volt.

 

A villaépület alsó része 1967-ig pedagóguslakás, majd az általános iskola ebédlője lett addig, míg az új ebédlő felépült.

 

Leányfalu vonzó településnek számít, az 1990-es évek végétől folyamatosan nő a Budapestről kiköltözők száma. A Móricz Zsigmond Általános Iskolával közös vezetésű oktatási intézmény bővítése szükségszerű lett 1997-ben.

 

1999-ben az óvoda alsó szintjén elhelyezkedő ebédlőt az új építésű ebédlő- konyhában helyezték el, az óvoda villaépülete mellett.

 

A villaépület földszinti részében kialakították a harmadik csoportszobát mosdóhelyiséggel és öltözővel, melyet 2000-ben adtak át.

 

Ekkor az óvoda gyermeklétszáma 70 fő lett, 6 óvónő és 3 dajka látta el a nevelési, gondozási feladatokat. A születésszám a következő években folyamatosan emelkedett.

 

A következő, 2009-es iskolabővítés után, az óvoda is TÁMOP pályázatot nyert. Ezáltal lehetőséget kaptunk egy új óvoda épület megépítésére.

 

2010 nyarán hatalmas esőzések voltak, az építők küzdöttek az esővel, az agyagos talajjal, a domboldal terepviszonyaival. Mégis határidőre, 2010. október elsejére át tudták adni az új óvodaépületet.

 

Két újabb csoporttal bővült az intézményünk, négy új óvónő és két dajka érkezett. Az új óvoda épületében a két csoportszoba mellett

mosdóhelyiségek, tálaló, tanári szoba, fejlesztőhelyiség és tágas tornaterem található.

 

A két óvoda épületben 5 csoport működik 125 férőhellyel.

 

A törvényi előírások miatt, 2013-ban óvodánk külön vált a Móricz Zsigmond Általános Iskolától.

 

Intézményünk a nevelőtestület javaslata alapján, a Leányfalu Tündérkert Óvoda nevet vette fel.

 

Az általános iskolát és óvodánkat kiszolgáló konyha két éve tartozik az intézményünkhöz.

 

bottom of page